မနေ့က မနက်ပိုင်းမှာ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ တချိန်တုန်းက နာမည်ကြီးအဆိုတော် Fly (ခ) ညီဝင်းထွန်း

တစ်ချိန်က အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့ “မျက်နှာ” သီချင်းပိုင်ရှင် IMP Music Band မှ အဆို​တော် Fly (ခ) ညီဝင်းထွန်းဟာ ဒီဇင်ဘာ (၄) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက နှလုံးအဆို့ရှင်ဟတဲ့ ရောဂါနဲ့ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။

တစ်ချိန်က အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့ “မျက်နှာ” သီချင်းပိုင်ရှင် IMP Music Band မှ အဆို​တော် Fly (ခ) ညီဝင်းထွန်းဟာ ဒီဇင်ဘာ (၄) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက နှလုံးအဆို့ရှင်ဟတဲ့ ရောဂါနဲ့ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။

တစ်ချိန်က အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့ “မျက်နှာ” သီချင်းပိုင်ရှင် IMP Music Band မှ အဆို​တော် Fly (ခ) ညီဝင်းထွန်းဟာ ဒီဇင်ဘာ (၄) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက နှလုံးအဆို့ရှင်ဟတဲ့ ရောဂါနဲ့ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။

တစ်ချိန်က အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့ “မျက်နှာ” သီချင်းပိုင်ရှင် IMP Music Band မှ အဆို​တော် Fly (ခ) ညီဝင်းထွန်းဟာ ဒီဇင်ဘာ (၄) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက နှလုံးအဆို့ရှင်ဟတဲ့ ရောဂါနဲ့ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။